WOZ bezwaar maken

Schuldsanering

Uit onderzoek blijkt dat ruim 30% van de Nederlanders het niet eens is met de WOZ-waarde van hun woning of bedrijfspand. Deze 30% vindt de vastgestelde waarde te hoog. Wanneer dit het geval is, kun je WOZ bezwaar maken. Helaas gaan er maar weinig Nederlanders in WOZ bezwaar, omdat zij denken dat het geen nut heeft of omdat ze denken dat de procedure te ingewikkeld is. Wanneer dit het geval is, kun je de hulp inschakelen van een gespecialiseerd bureau. Een dergelijk bureau heeft ervaring met het doen van WOZ bezwaar en weet ook precies welke wegen hiervoor bewandeld moeten worden. Ook geven deze bureaus aan dat het bezwaar in de meeste gevallen als gegrond wordt verklaard door de gemeente.

Wat is de WOZ?

De afkorting WOZ staat voor Wet Onroerende Zaken. Simpel gezegd laat de WOZ waarde de waarde van je huis zien. De WOZ waarde wordt vastgesteld door de gemeente. De gemeente doet dit door jouw woning of bedrijfspand te vergelijken met soortgelijke woningen en panden. Door de verschillende panden met elkaar te vergelijken, stelt een taxateur van de gemeente de WOZ waarde vast. Bij een WOZ waarde gaat de taxateur uit van het bedrag dat een woning of bedrijfspand zou moeten opbrengen op 1 januari van het jaar daarvoor. 

Wat doet de WOZ?

WOZ staat dus voor Wet Onroerende Zaken. Toch laat de WOZ niet alleen zien wat de waarde is van jouw huis of bedrijfspand. De vastgestelde waarde van de WOZ bepaalt de hoogte van gemeentelijke heffingen en belastingen die je moet betalen. Onder deze gemeentelijke heffingen en belastingen vallen de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerende-ruimtebelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB). Het is dan ook belangrijk dat de WOZ waarde realistisch in ingeschat. Wanneer de WOZ waarde te hoog wordt vastgesteld, betekent dit ook dat de kosten van de gemeentelijke heffingen en belastingen hoger zijn. 

Waar kan je de WOZ waarde vinden 

Je kunt er op verschillende manieren achter komen wat de vastgestelde WOZ-waarde is van jouw woning of bedrijfspand. De eerste mogelijkheid is door contact op te nemen met de gemeente en navraag te doen naar de vastgestelde WOZ waarde. Ook kun je digitaal de WOZ waarde vinden van jouw woning of bedrijfspand. Dit kan door met je DigiD in te loggen op de website van de overheid. Daarnaast kun je ook de website bezoeken van het WOZ waardeloket. Hier kun je met de benodigde gegevens ook achterhalen wat de vastgestelde WOZ-waarde is van jouw woning of bedrijfspand. 

WOZ bezwaar maken

Je kunt tegen de beschikking van de gemeente in WOZ bezwaar gaan. Het bezwaarschrift moet in dit geval dan ook ingediend worden bij de desbetreffende gemeente. Wanneer je in WOZ bezwaar wilt gaan, heb je hiervoor maar beperkt de tijd. Het bezwaar moet namelijk binnen zes weken na de datum van de beschikking worden ingediend. Wanneer je het WOZ bezwaar na deze termijn van zes weken indient, wordt het bezwaarschrift niet meer in behandeling genomen. Als een bezwaar door de gemeente als gegrond wordt verklaard, kan zij de vastgestelde WOZ waarde van jouw woning of bedrijfspand verlagen. Die betekent automatisch dat de kosten van de gemeentelijke heffingen en belastingen ook lager worden, wat jou een hoop kosten zal besparen.