Wat is de taak van een secretaresse?

De baas gaat er vaak met de eer vandoor, maar in feite is juist de secretaresse degene die onmisbaar is. Uit een onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de werknemers vindt dat deze functionaris degene is, die het kantoorpersoneel bij elkaar houdt en naar behoren laat functioneren.

De hoge waardering die werknemers aan de secretaresse geven, is kennelijk een gevolg van de vele taken die zij op het kantoor vervult. Van een secretaresse wordt gezegd dat zij betrokken is bij de meeste taken in het kantoor, van human resources tot de boekhouding. Deze medewerker vervult bijna elke denkbare rol binnen de organisatie. Een secretaresse beschreef zichzelf eens als een conciërge, een therapeut, een goochelaar en een wonderdoener binnen haar bedrijf. Ongeacht hoe vaak een bedrijf van manager verwisselt, het is dankzij de professionele expertise van secretaresses, administratieve assistenten en receptionisten dat de motoren overal draaiende worden gehouden. Dat geldt voor vrijwel alle bedrijven, van kleine zakelijke kantoren tot grote multinationals. Wil je de administratieve werkzaamheden uitbesteden, neem dan gerust eens contact op met administratiekantoor wierden.

Taken moderne secretaresse

De taken van een hedendaagse secretaresse omvatten:
– fungeren als de spil van communicatie in een kantoor met betrekking tot alle contacten tussen medewerkers en management;
– dienst doen als kantoorbeheerder;
– opleiden van junior medewerkers;
– beheren van projecten en uitvoeren van onderzoek;
– onderhouden van contacten met klanten en leveranciers;
– betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen;
– beheersen software die gebruikt wordt om spreadsheets, databases en presentaties te maken;
– verwerken van fysieke en digitale informatie en gegevens;
– onderhouden van executive programma’s;
– gebruiken van content management systemen.