Investeren met Financial Lease Nederland

 Een financial lease is een vorm van lenen waarbij de kredietnemer direct economisch eigenaar wordt van het voertuig.  De kredietnemer betaalt dan iedere maand een bepaald bedrag af. De hoogte daarvan bepaal deze zelf, en is onder meer afhankelijk van of er een aanbetaling is verricht. Bij een operational lease zijn de economische risico’s voor de kredietverlener, zoals bijvoorbeeld waardevermindering van het voertuig. Ook terugkerende kosten zoals verzekering, wegenbelasting en onderhoud zijn bij een operational lease voor de kredietverlener. Bij Financial Lease Nederland is hier geen sprake van: de lessee is direct economisch eigenaar. Bij een financial lease geniet de kredietnemer van diverse voordelen die zich bevinden op het gebied van afschrijving, investeringsaftrek, renteaftrek en btw-teruggaaf.

Afschrijving

Een voertuig wordt al snel na aanschaf minder waard. Hoeveel minder waard het voertuig wordt zal afhangen van de mate van gebruik en hoe voorzichtig met het voertuig wordt omgegaan. Wanneer het voertuig veel gebruikt wordt, zal de afschrijving hoger zijn. De verminderde waarde van het voertuig wordt beperkt door de jaarlijkse bovengrens. De jaarlijkse bovengrens is gesteld op 20%, en bepaalt dat de maximale afschrijving per jaar twintig procent van het aanschafbedrag is. In elk geval is de afschrijving van een voertuig een aftrekpost. Dit betekent dat de verminderde waarde van het voertuig gedeeltelijk kan worden afgeschreven van de winst waarover belasting moet worden betaald. Omdat je bij een financial lease direct economisch eigenaar van de auto wordt, kun je zo de waardevermindering van het voertuig dat je met een financial lease aanschaft aftrekken van de winst van jouw bedrijf. Bij een eenmanszaak, V.O.F., maatschap en commanditair vennootschap wordt de winst belast tot 52%. Daarom kan het af te schrijven bedrag aanzienlijk schelen in de hoeveelheid belasting die wordt betaald. Het fiscaal voordeel kan zo hoog oplopen. Bij een operational lease bestaat dit voordeel niet, omdat het leasebedrijf fiscaal eigenaar blijft van het voertuig. Daarom komen niet alleen de maandelijkse kosten, maar ook het riante fiscale voordeel voor de rekening van de eigenaar. Bij een financial lease geniet de lessor wel van dit voordeel.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Nederland kent een aantal investeringsregelingen. Voor deze regelingen komt een onderneming in aanmerking wanneer deze in bedrijfsmiddelen investeert. De meest vooraanstaande van deze investeringsregelingen is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of KIA. Voor een KIA komt een ondernemer in aanmerking wanneer deze investeert in bepaalde soorten bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen die hieronder vallen zijn onder andere voertuigen bestemd voor beroepsvervoer, computers en meubelen. Wanneer je onderneming aan een aantal voorwaarden voldoet, geniet je van een aantal verschillende fiscale voordelen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn de volgende. In 2018 moet er voor een bedrag tussen de € 2.301 en € 314.673 zijn geïnvesteerd. Bij investeringen tussen € 2.301 en € 56.642 geldt dat de KIA 28% van het investeringsbedrag bedraagt. Bij investeringen tussen € 56.642 en € 104.891 bedraagt de KIA € 15.863. Bij investeringen die € 104.891 overschrijden bedraagt de KIA € 15.863 verminderd met 7.56% van het bedrag boven € 104.891. De investeringsaftrek mag van de winst worden afgetrokken. Je betaalt dan minder belasting over je gemaakte winst. Omdat de bedragen van de investeringsaftrek nogal kunnen oplopen, is dit een zeer voordelige regeling. Wanneer je een voertuig aanschaft met een financial lease, ben je meteen economisch eigenaar van het voertuig. Daarom kom je ook direct in aanmerking voor de investeringsaftrek.

Een ander soort investeringsaftrek is de Energie-investeringsaftrek. Voor een energie-investeringsaftrek komt jouw bedrijf in aanmerking wanneer het heeft geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken hebben erkend als energie-investeringen. Een gelijksoortige regeling is de milieu-investeringsaftrek. Een bedrijf komt hiervoor in aanmerking wanneer het heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen die zijn erkend als milieu-investeringen. De energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek kunnen niet op hetzelfde bedrijfsmiddel. De energielijst met producten die in aanmerking komen voor een energie- of milieu-investeringsaftrek bevat milieuvriendelijke of milieuneutrale producten, en is te vinden op www.rvo.nl. Wanneer je een voertuig aanschaft met een financial lease zijn deze belastingvoordelen ook in uw voordeel. Dit is een voordeel van een financial lease tegenover bijvoorbeeld een operational lease. Bij een operational lease word jij fiscaal eigenaar van het voertuig, en geniet je direct van deze belastingvoordelen!

Renteaftrek

Wanneer je een voertuig aanschaft bij Financial Lease Nederland sluit je een lening af. Van deze lening los je iedere maand een bedrag af. Ook wordt rente betaald over het geleende bedrag. Wanneer een lening zakelijk is, is deze rente fiscaal aftrekbaar. Financial Lease Nederland stelt alleen zakelijke overeenkomsten op. Daarom kun je de rente die je betaalt over de lening bij Financial Lease Nederland aftrekken van je winst. Zo betaal je minder belasting. Bovendien staat bij Financial Lease Nederland van tevoren vast hoeveel je per maand betaalt. Je weet dus ook precies hoeveel renteaftrek je krijgt. Dit maakt een financial lease financieel interessant.

Btw-teruggaaf

Wanneer je een btw-plichtige ondernemer bent betaal je btw over producten en diensten van anderen. Vaak mag je deze btw aftrekken van de belasting. De voorwaarden hiervoor zijn dat het gaat over een zakelijke uitgave. Het moet om een product gaan dat uitsluitend of ten minst gedeeltelijk bestemd is voor jouw bedrijf. Met Financial Lease sluit je een zakelijke overeenkomst af. De intentie is hier ook dat het voertuig dat je aanschaf met Financial Lease Nederland bestemd is voor zakelijk gebruik. In principe kom je dan in aanmerking voor btw-teruggaaf, en geniet je van aanzienlijk belastingvoordeel.

Belastingvoordelen bij Financial Lease Nederland

Wanneer je een auto aanschaft met Financial Lease Nederland geniet je van diverse fiscale voordelen. Deze voordelen vloeien voort uit het feit dat je direct fiscaal eigenaar bent van het voertuig. Zo kan de afschrijving worden afgetrokken van de belasting. Ook kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), voor belastingaftrek voor kleine bedrijfsinvesteringen. Ook kan de Rente die je betaalt over de lening bij Financial Lease Nederland worden afgeschreven van de belasting die je betaalt over de winst van jouw bedrijf. Ten slotte kun je de btw die je betaalt over de auto aftrekken van de belasting, mits je de auto uitsluitend zakelijk gebruik.