Hard controls en soft controls

Bij het werk van controllers wordt in eerste instantie vaak gedacht aan de harde en feitelijke kant. Maar een helder plan van aanpak, en de raad van commissarissen en ondernemingsraad die achter je staan is helaas niet de formule voor succes. Nadat de beheerstechnische en organisatorische kant van het verhaal staat als een huis, is het tijd om te denken aan de soft controls.

De formule voor succes als controller is dus: een balans tussen hard controls en soft controls. Maar wat houden deze twee begrippen dan precies in, en wat zijn de verschillen?

Hard controls

Hard controls zijn de meer tastbare onderdelen, vaak vastgelegd in een document. Voorbeelden zijn protocollen, structuren, checklisten en plannen. Deze maatregelen voelen binnen de organisatie meer als de ‘hardere’ aspecten die de juiste taken en verantwoordelijkheden proberen af te dwingen. Als organisaties denken aan het werk van de financiële dienstverleners van bijvoorbeeld Hofmeier wordt er snel gedacht aan deze hard controls. Maar er zit ook aan andere kant aan dit werk.

Soft controls

De doelstelling van soft controls is het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving voor de medewerkers. Controllers proberen de motivatie, loyaliteit en inspiratie van de medewerkers te peilen en te verbeteren waar dat kan. De juiste kennis, vaardigheden en competenties ondersteunen de houding waarin de medewerkers te werk gaan. Een aangename en stimulerende omgeving zal er toe leiden dat de persoonlijke doelstelling in het verlengde komen van de doelstellingen van de organisatie.

Hard controls en soft controls liggen aardig uit elkaar, maar ze gaan hand in hand binnen een succesvolle organisatie. De beheerstechnische en organisatorische kant kan dan in orde zijn, maar de omgeving van de mensen binnen de organisatie is net zo belangrijk. Medewerkers zullen dan uit zichzelf gewenst gedrag tonen en handelen in het belang van de organisatie. Een win win situatie, en dus de juiste formule voor succes! Klik hier voor meer strategieën hoe Hofmeier jouw organisatie kan helpen met financiële en organisatievraagstukken.