Wat is de kredietwaardigheid van een bedrijf

kredietwaardigheid bedrijf

Kredietwaardigheid bedrijf is een van de basisbegrippen bij bedrijfskrediet, of u nu een onderneming bent die een bedrijfskrediet wenst of een onderneming die overweegt een klant een kredietlijn toe te staan.

Kredietwaardigheid is de manier waarop een bedrijf door een ander bedrijf wordt geëvalueerd of beschouwd om te bepalen of het “kredietwaardig” is. Als u een bedrijf bent dat op zoek is naar een kredietlijn, stelt u zich dan eens voor hoe uw leveranciers u zouden kunnen zien en wat hun zorgen zouden kunnen zijn wanneer zij overwegen of en hoe zij met uw bedrijf willen werken. In de meeste gevallen komt het hierop neer: Is uw bedrijf in staat om de factuur volledig, op tijd en binnen de termijnen te betalen?

De meeste bedrijven die zakelijk krediet verlenen, hanteren een aantal criteria om de kredietwaardigheid van een klant te bepalen. Deze criteria kunnen zowel subjectief als objectief zijn. Subjectieve criteria zijn bijvoorbeeld of de klant gemakkelijk in de omgang is of eerlijk en betrouwbaar overkomt aan de telefoon of in persoon. Objectieve criteria zijn bijvoorbeeld of uit uw jaarrekeningen blijkt dat u over voldoende cashflow beschikt om de factuur te betalen of dat uw handelsreferenties aantonen dat uw bedrijf al eerder op tijd heeft betaald.

kredietwaardigheid bedrijf

Een van de bekendste formules om kredietwaardigheid te bepalen is de “5 C’s van krediet”: capaciteit, kapitaal, karakter, onderpand, en voorwaarden.

5C’s van kredietwaardigheid bedrijf

Capaciteit – Wat is de financiële capaciteit van het bedrijf om zijn facturen te betalen? Heeft het voldoende cashflow? Is het zwaar met schulden opgezadeld? In aanvragen voor handelskredieten wordt de aanvrager doorgaans gevraagd bankreferenties, handelsreferenties en financiële overzichten te verstrekken.

Kapitaal – Kapitaal beschrijft de financiële en niet-financiële activa die een bedrijf bezit, evenals de hoeveelheid geld die de bedrijfseigenaren in hun bedrijf hebben geïnvesteerd.

Karakter – Credit managers gebruiken een karakterbeoordeling om te bepalen of een aanvrager bereid lijkt zijn schulden te honoreren. Handelsreferenties, betalingsgegevens en een schone rechtsgeschiedenis in het zakelijke kredietrapport helpen het karakter te illustreren.

Zekerheden – Aanvragers met een twijfelachtige kredietgeschiedenis kan worden gevraagd om zekerheden te stellen om hun schuldverplichting voor een hoge kredietlijn veilig te stellen, net als bij elk ander type lening.

Voorwaarden – Voorwaarden stellen de credit manager in staat om naar het grote geheel te kijken en rekening te houden met de economische omstandigheden binnen de bedrijfstak van de aanvrager, zijn concurrentie en zijn geografische locatie, om er maar een paar te noemen.