Hoe bereken je je maximale hypotheek?

Financieel adviseur Eindhoven

De hypotheek, het is iets wat veel mensen op een bepaald punt in hun leven bezig zal houden. Het kan soms een ingewikkeld verhaal zijn en kan ook veel onnodige stress opleveren. Om deze stress te voorkomen, kan het verstandig zijn om eens te inventariseren wat je maximale hypotheek ongeveer is. Maar hoe doe je dat precies? Wij leggen het je hier eens haarfijn uit!

Inkomen, rente 

Wil je je maximale hypotheek berekenen, dan zijn er een aantal gegevens die je bij de hand moet houden. Allereerst je inkomen. Je maximale hypotheek wordt berekend aan de hand van je toetsinkomen. Dat is niet altijd precies gelijk aan je bruto-inkomen. Het toetsinkomen kan bijvoorbeeld lager zijn als je partneralimentatie betaalt. Verder wordt er dus gekeken naar je bruto-inkomen per jaar, waaronder je brutosalaris, sociale uitkering, vakantietoeslag en dergelijke vallen. Ten tweede moet je kijken naar de toetsrente. Dit is de hypotheekrente die gebruikt wordt voor de berekening van je maximale hypotheek. Deze toetsrente is afhankelijk van de rentevaste periode. Bij een rentevaste periode van 10 jaar of langer mag je de werkelijke rente gebruiken voor de berekening, als je de rente korter dan 10 jaar vastzet, moet je toetsen met een algemene toetsrente, die ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Woonlastpercentage, hypotheeklast

Vervolgens wordt er gekeken naar je woonlastpercentage. Dit is het percentage van je toetsinkomen dat je als maximale hypotheeklast per jaar mag hebben. Het is afhankeljk van je toetsinkomen, de toetsrente en je leeftijd. Hoe hoger je toetsinkomen en de toetsrente zijn, hoe hoger de woonquote zal zijn. Als laatste heb je de maximale hypotheeklast. Dat is het bedrag dat je maximaal aan hypotheekrente en aflossing mag betalen. Dit wordt berekend door de woonquote, vermenigvuldigd met het toetsinkomen. Vervolgens wordt dit gedeeld door 12. Het bedrag van je maximale hypotheek wordt berekend met je maximale hypotheeklast per maand. Dit is het bedrag dat je bruto per maand betaalt aan rente en aflossing voor een annuïteitenhypotheek.